Kompasskurs erbjuder budning

09.03.2018

Ny tjänst

Från och med åttonde mars 2018 erbjuder vi budning med personbil och lätt lastbil. Det inleds i liten skala fram tills vi är ett registrerat företag hos Skattemyndigheten. Detta då det fram tills dess är svårt att teckna de rätta försäkringarna. Målsättningen som ett seriöst företag är förstås att tjänsterna ska vara korrekt utförda helhetslösningar, även de gånger det blir fel. Då ska du som kund inte gå lottlös, utan åtminstone kunna få korrekt ersättning för det inträffade.

Rätt försäkringar

Just nu behandlas min ansökan om att registrera enskild verksamhet hos Skattemyndigheten. När den är klar och det finns ett registrerat företag kommer rätt försäkringar att tecknas och efter det kan jag fullt ut erbjuda en budningstjänst.

I nuläget täcker våra försäkringar 10 000 kronor vid eventuella skador på transporterat gods. Det betyder att du som kund måste ha en tilläggsförsäkring om godsets värde överskrider 10 000 kronor.

Klart under mars 2018

Handläggningen för att registrera enskild firma hos Skattemyndigheten kan ta upp till sju veckor. Jag kan därför inte garantera någon tidsplan, men hoppas att registreringen skall vara klar under vecka 11. Därefter kan jag erbjuda en heltäckande budningstjänst.

Fram tills dess är man som kund varmt välkommen att boka budning av gods till ett värde under 10 000 kronor eller med en egen tilläggsförsäkring.