PORTFOLIO/CV - MANUS
Tidigare producerade texter och manus

INTERNET

BÖCKER

Handbok för tågtrafikplanerare (Trafikverket), ISBN 978-91-519-1726-9
Järnvägskunskap för administratörer (Trafikverket)Personligt