Priser
Samtliga priser är inklusive 25% moms om inget annat anges

Samtliga uppdrag debiteras per faktura.

Statist/skådespelare/modell

Slutgiltig prissättning sker efter förhandling. Priset är avhängigt av rollens art, geografisk plats för inspelning, resekostnader, vilken rekvisita jag själv får stå för och så vidare.

från 625 kr

Assistent vid filminspelning

Priset kan förhandlas både uppåt och neråt beroende på uppdragets art.

500 kr/timme

Röst, dubbning och speaker

Slutgiltig prissättning sker efter förhandling. Priset är avhängigt av uppdragets art, geografisk plats för fotografering/filmning, resekostnader, vilken rekvisita jag själv får stå för och så vidare.

från 625 kr

Budning

Inom Stockholms stad

Inom Stockholms län


Utanför Stockholms län:

Startavgift inom Sverige

Startavgift utanför Sverige

Därefter per påbörjad mil


800 kr

1 200 kr400 kr

1 200 kr

60 kr

Bud deluxe**

Priserna skall ses som vägledning. Vid exempelvis långkörningar ges ett paketpris.

Startavgift***

Därefter avgift per påbörjad mil
3 000 kr

125 kr

Flytthjälp, per timme****

Priset inkluderar kostnad för bil, pirra, spännremmar och annan nödvändig utrustning liksom en person som bär. Vid flytt av exempelvis större möbler där det krävs flera som bär ges rabatt på priset om du som kund är med och bär. I dagsläget kan vi av bokföringstekniska skäl tyvärr inte erbjuda ROT-avdrag.

500 kr

Bokmanus

Alternativt

600 kr/timme

300 kr/A4-sida

Debattartikel, krönika eller nyhetsartikel

Alternativt

600 kr/timme

300 kr/A4-sida

Renskrivning och/eller sammanställning av material

Alternativt

600 kr/timme

300 kr/A4-sida

Spökskrivare

Alternativt

600 kr/timme

300 kr/A4-sida

Korrekturläsning

600 kr/timme

Social media consulting

600 kr/timme

Marknadsföring

Sponsrat inlägg på kompasskurs.se.

1,50 kr/ord


Övriga tjänster

från 400 kr

**Bokas minst 24 timmar i förväg / ***Till startpris tillkommer kostnad för blommor, choklad och presenter som bokats. Total prisuppgift på begäran. / ****Minimidebitering två (2) timmar

BESTÄLL VÅRA TJÄNSTER HÄR

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.