Skribent, social media och marknadsföring

Med närmare två decenniers erfarenhet som bloggare och skribent, finns här en stor kunskap och passion för konsten att skriva och uttrycka sig.

Genom Allkonstnären hittar ni ett brett utbud av uppdrag inom området. Som kund kan du själv välja vilket inflytande du ska ha över textens innehåll - likväl som hur fria händer du vill ge mig som skribent. Du som kund kommer självklart alltid ha möjlighet att få ett eller flera utkast av texterna för att kunna komma med synpunkter och önskemål om förändringar och tillägg.


Bokmanus

Barnbok? Bok i ett visst ämne? Faktabok eller roman? Deckare eller vetenskap?

Behöver ni manus till en bok, är Allkonstnären lösningen. Vi skräddarsyr lösningen efter era önskemål. Oavsett om det rör sig om ett väldigt specifikt önskemål om hur manuset ska vara eller om manuset enbart önskas behandla ett visst ämne så kan vi hitta ett upplägg som passar just era önskemål.

Debattartikel, krönika eller nyhetsartikel

Har du råmaterialet, men inte tiden att skriva själva artikeln? Eller vill ni ha en debattartikel i ett visst ämne? Kanske någon ny infallsvinkel till debattsidan i er tidning eller på er hemsida?

Vi diskuterar igenom upplägget tillsammans och ni får sedan texten levererad utifrån er önskemål.

Renskrivning eller sammanställning av material

Ni vet hur det är, eller hur? Man har samlat in alla fakta, allt material och har högar av anteckningar. Så kommer det där tröstlösa arbetet med att det ska sammanställas till en sammanhängande text som ska fånga läsarens intresse.

Det är inte alls lätt alla gånger - och ofta väldigt tidsödande. Här är Allkonstnären er vän i viken som gör detta åt er. Allt enligt de önskemål ni själva sätter upp kring upplägget av texten.

Spökskrivare

Behöver du hjälp med att besvara dina brev eller mejl? Behöver du få den artikeln, krönikan eller debattartikeln skriven innan deadlinen om några dagar?

Så kommer de där extra arbetsuppgifterna som gör att du bara inte hinner! Typiskt, eller hur?

Då sätter du upp ramarna för texten - vilka argument som skall finnas med, vilka fakta och hur texten i stora drag skall formuleras.

Sedan lämnar du resten till mig och texten kommer att levereras i god tid innan din deadline.

Korrekturläsning

Jaha, så har du kanske istället fått ihop en text men vill att någon läser den med nya/andra ögon. Eller så är du kanske förläggare och har fått in ett bokmanus som skall ges ut, men har själv inte tid att korrekturläsa det. Situationerna är säkert många då man behöver någon utomstående som kan gå igenom ens text.

Lämna det till mig! Jag läser noga igenom och kommer med feedback och förslag om eventuella ändringar, kompletteringar och korrigeringar med mera. Och givetvis markerar eller korrigerar eventuella stavfel och språkliga fel.

Internetbaserad marknadsföring

Ibland kan man vilja behöva synas lite extra i vissa specifika kanaler. Här kan Allkonstnären stå till er tjänst med många olika verktyg.

Det kan vara så enkelt som ett sponsrat inlägg på Allkonstnärens egna blogg Kompasskurs, men också att vi blir länken mellan er och marknadsföringen i olika sociala medier och bloggar.

Vi sätter upp en budget och diskuterar fram ett upplägg kring var och hur ni vill synas. Sen kan ni ägna er åt er kärnverksamhet medan vi sköter resten!Personligt