VILLKOR FILMUPPDRAG
Villkor utöver Allmänna villkor

Definitioner i detta avsnitt

Företaget: Allkonstnären Tobias Lindkvist

Kund/kunden: Den person eller det företag som anlitar Allkonstnären Tobias Lindkvist.

Tjänst/uppdrag: Någon av de tjänster Allkonstnären Tobias Lindkvist erbjuder inom området film.

Inledning

Utöver de allmänna villkoren gäller dessa villkor i samband med att företaget anlitas som skådespelare, statist, modell, filmassistent och/eller för röstuppdrag. Villkoren gäller så länge inte annat tydligt avtalats i separat avtal mellan kunden och företaget.

Kostnad och betalning

Lägsta kostnad är alltid 500 kronor per uppdrag. Betalning sker endast mot faktura.

Vid uppdrag utanför Stockholms län utgår utöver gage/arvode/lön även kostnad för resor och boende. Företaget förbehåller sig rätten att välja det färdmedel och boendeform som anses lämpligast för utförandet av tjänsten. Dock kommer hänsyn givetvis tas till kostnaden för att i möjligaste mån hålla dessa så låga som möjligt.

Rättigheter för producerat material

Inför filminspelning och/eller röstupptagning skall avtal mellan kunden och företaget tecknas som tydliggör rättigheterna för producerat material.


Personligt