VILLKOR WEBSHOP
Villkor utöver allmänna villkor

Villkor vid köp i webbshoppen

Allmänna villkor ("Allmänna Villkor") för beställningar som sker online på www.allkonstnaren.se

I det följande vill vi göra dig förtrogen med våra allmänna affärsvillkor, som gäller för beställning av varor som tillhandahålls på allkonstnaren.se i webbshoppen. Notera att övriga tjänster (film, foto, transport mm) har särskilda villkor om inte annat anges. 

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden ("Kunden" eller "dig") när Kunden beställer produkter via webbshoppen på allkonstnaren.se. För beställningar som görs via www.allkonstnaren.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att du gör en beställning av produkter från Allkonstnärens webbshop ingår du ditt avtal med Allkonstnären Tobias Lindkvist.

1.2 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är:

  • 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och
  • bosatt i Sverige.

1.3 Allkonstnären förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Villkor som finns publicerade på www.allkonstnaren.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om Villkoren har förändrats efter det att du har lagt din beställning gäller de Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, det vill säga såväl för köp- och eventuell returprocess.

2. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER

Genom att klicka på "Bekräfta" i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din kundvagn. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. 

3. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR EXPRESSLEVERANS

3.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms).

3.2 Allkonstnären står för leveranskostnader inom Sverige enligt PostNords prislista. Försändelser skickas normalt som rekommenderat brev och postförskott om inte annat avtalas i samband med beställningen av de aktuella varorna.

4. BETALNING

4.1 Allkonstnären erbjuder endast köp mot faktura eller postförskott. Betalningsfristen för faktura är trettio (30) dagar för privatpersoner och 20 dagar för företag/juridiska personer om inte annat avtalats innan köpet genomförs. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift om sextio (60) kronor (SEK) per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning.

Vid försenad eller utebliven betalning kommer den första betalningspåminnelsen att skickas sju (7) kalenderdagar efter sista betalningsdag på originalfakturan. Betalningsfristen för totala summan (originalfaktura samt påminnelseavgift) är sju (7) kalenderdagar. Därefter lämnas ärendet över till inkasso och slutligen om Kronofogden om fakturan förblir obetald.

4.2 Genom att godkänna dessa Villkor anses du ha givit ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor skickas till dig i elektronisk form eller via postgång (PostNord AB).

5. ORDINARIE LEVERANS OCH EXPRESSLEVERANS

5.1 Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte någon skyldighet att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges).

5.2 Produkter inköpta via www.allkonstnaren.se levereras till leveransadresser inom Sverige, inrikes frakt inom Sverige är inkluderad i priserna som presenteras för varje produkt. Vid leverans utanför Sverige kan extrakostnader tillkomma för Kunden. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i Sverige (det vill säga så kallade röda dagar).

5.3 Vi levererar dina Produkter till den leveransadress som du angav i din beställning.

5.4 Vårt mål att leverera din beställning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar efter att du lagt beställningen.

6. VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN

6.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Allkonstnärens marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

6.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att användning av rabatterbjudanden ska vara tillåtet.

6.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena upplöper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därmed inte att täcka något belopp som du fått avdrag för vid fastställande av pris, genom att du använt ett rabatterbjudande.

6.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.

6.5 Om du har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja din ångerrätt och returnera en eller flera Produkter, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).

7. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER

7.1 När du handlar i webbshoppen på www.allkonstnaren.se har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.

7.2 Om du vill returnera en Produkt, står du som Kund för fraktkostnaderna. Genom att göra en beställning via webbshoppen på allkonstnaren.se förbinder du dig även att förpacka Produkten på tillfredsställande sätt vid retur. Produkt som skadas under transport på grund av otillfredsställande förpackning/emballage återbetalas ej.

Din ångerrätt

7.3 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot Allkonstnären och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du gjort din beställning i webbshoppen på allkonstnaren.se.

7.4 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss på adress: Allkonstnären Tobias Lindkvist, Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen eller e-post: kontakt@telia.com

7.5 Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss (till exempel via brev per post eller per e-post).

Ångerrättens innebörd

7.6 Om du utövar din ångerrätt gentemot Allkonstnären kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ som vi erbjuder för leveransen ifråga). Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka Produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag utvisande att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.

7.7 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för.

7.8 Du uppfyller kraven om du återlämnar Produkterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar.

Ångerrätt

Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen skicka följande information till oss på adress Allkonstnären Tobias Lindkvist, Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen eller kontakt@telia.com:

Jag/vi meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende [följande varor]. Beställdes den [datum]. [Konsumentens/konsumenternas namn], [konsumentens/konsumenternas adress], [datum].

8. REKLAMATION

8.1 Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

8.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Allkonstnären att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Allkonstnären. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på Allkonstnären Tobias Lindkvist, Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen eller e-mail angerratt@zalando.se kontakt@telia.com.

9. ÖVRIGT

9.1 Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på www.allkonstnaren.se är möjlig för personer som är minst 18 år.

9.2 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.allkonstnaren.se. Du kan även skriva ut eller spara dessa Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som).

9. ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE

9.1 Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med Allkonstnären, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Dessa Villkor samt avtalet mellan dig och Allkonstnären ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.


Personligt