sv

Se priser och boka någon av mina tjänster!

PRIS OCH BOKNING

Samtliga priser presenteras exklusive moms. Kontakta mig gärna för komplett pris! Momsen är normalt 25 %, men kan i vissa fall vara 0 respektive 6 %. Samtliga priser gäller om inget annat avtalats skriftligt i separat avtal. Med heldag avses åtta timmars arbetsdag. Vid längre arbetsdag tillkommer ordinarie timtaxa för de timmar som överskjuter åtta timmar.

Statist, skådespelare, modell, speaker, filmassistent

Tillkommer kostnad för resa, logi, inköp med mera. Se vidare i avsnittet villkor.

500 kr/timme
3 500 kr/heldag

Fotografering

I priset ingår:

  • Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering rekognosering och restid.
  • Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, skanning/råfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit− och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata, taggning och ev. retusch.
  • Leverans av elektroniska bilder.

Minsta debitering: 2 timmar. Kväll− och helgtillägg: 25 % på timpriset. OBS: Till timpriset tillkommer kostnad för resa/uppehälle, framkallning av bilder, hyra av studio, extra utrustning etcetera.

750 kr/timme
5 000 kr/heldag

Manus och text


500 kr/timme
3 kr/ord

Internetbaserad marknadsföring

3 kr/ord

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.