Se priser och boka någon av mina tjänster!

PRIS OCH BOKNING

Samtliga priser presenteras inklusive moms om ej annat anges. Samtliga priser gäller om inget annat avtalats skriftligt i separat avtal. Med heldag avses åtta timmars arbetsdag. Vid längre arbetsdag tillkommer ordinarie timtaxa för de timmar som överskjuter åtta timmar.

Ordinarie timtaxa

Vid andra uppdrag än nedan nämnda.

850 kr

Statist, skådespelare, modell, speaker, filmassistent

Tillkommer kostnad för resa, logi, inköp med mera. Se vidare i avsnittet villkor.

500 kr/tim. exkl. moms
3 500 kr/heldag exkl. moms

Fotografering

I priset ingår:

  • Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering rekognosering och restid.
  • Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, skanning/råfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit− och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata, taggning och ev. retusch.
  • Leverans av elektroniska bilder.

Minsta debitering: 2 timmar. Kväll− och helgtillägg: 25 % på timpriset. OBS: Till timpriset tillkommer kostnad för resa/uppehälle, framkallning av bilder, hyra av studio, extra utrustning etcetera.

950 kr/timme
6 000 kr/heldag

Manus och text


650 kr/timme
eller 5 kr/ord

Internetbaserad marknadsföring

Lägsta debitering 500 kronor.

5 kr/ord

Kopiering/utskrift

I angivna priser ingår kopiering eller utskrift på vitt, ohålat papper av hög kvalitet - svartvitt eller färg efter önskemål. Om du önskar få materialet hemskickat, tillkommer frakt, från 75 kronor beroende på mängden papper.

 dubbelsidig 5 kr/sida
enkelsidig 5,50 kr/sida
färg dubbelsidig 10 kr/sida
färg enkelsidig 11 kr/sida
frakt från 75 kr

Barnvakt

Angivna priser är exempel, vid andra timantal kommer vi överens om pris. Vid uppdrag utanför Stockholms län tillkommer reseersättning, liksom vid uppdrag som påbörjas/avslutas då tunnelbana och pendeltåg ej går. Tillägg tillkommer även för utlägg som uppstår under uppdragets gång. 

400 kr/timme

6 timmar 1 800 kr
10 timmar 2 500 kr
dygn 3 000 kr

Djurvakt

Angivna priser är exempel, vid andra timantal kommer vi överens om pris. Vid uppdrag utanför Stockholms län tillkommer reseersättning, liksom vid uppdrag som påbörjas/avslutas då tunnelbana och pendeltåg ej går. Tillägg tillkommer även för utlägg som uppstår under uppdragets gång.

300 kr/timme

dygn 1 500 kr
helg 2 500 kr

vecka 3 000 kr
månad 5 000 kr

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.